Přeskočit odkazy

Zpracování osobních údajů

Sdělení ke zpracování osobních údajů

Vážení,
společnost Techtex sport s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních. Při jejich zpracování společnost Techtex sport s.r.o.    Postupuje zcela v soladu s příslušnými právními předpisy upravující ochranu osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (m EU) 2016, dále jen         „GDPR“.

Cílem tohoto sdělení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochazí v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Techtex sport. txhotel.cz jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti techtex sport dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například hostů v hotelu, rezervace sportů).

Zpracování osobních údajů z kontaktních formulářů

Odesílání dotazu prostřednictvím poptávkového formuláře jsou sbírány i osobní údaje, které se nachází v zašifrovaném rozhraní a jedná se o následující údaje:

  • datum a čas odeslání poptávkového formuláře
  • údaje z odeslaného poptávkového formuláře
  • případný dotaz návštěvníka

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním poptávek, dotazů souvisejících s ubytovacími službami na webových stránkách.

V případě poptávky služeb na webu txhotel.cz prostřednictvím poptávkového formuláře či odesláním dotazu na příslušný e-mail uvedený na daném webu bude společnost Techtex sport s.r.o. zpracovávat osobní údaje potencionálního zákazníka , a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa , telefonický kontakt, příp. firma.

Po zpracování příslušné poptávky může společnost Techtex sport výše zmíněné údaje použít dále pro své marketingové účely týkající se jejich nabídky ubytovacích služeb, a to ve svém oprávněném zájmu v souladu s recitálem č.47 GDPR. V tomto případě má subjekt údajů právo na výmaz či být zapomenut, přičemž tyto požadavky může směřovat e-mailem na sport@techtex.cz.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou

Osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu či pasu, bydliště, podpis), kteří uskuteční svůj pobyt v areálu Techtex sport (jedná se o hotel Techtex sport), zpracovává společnost techtex sport na základě právního důvodu, který jí ukládá zákon. Jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s čl.6 odstavec 1 písmene c) GDPR.

V této souvislosti společnost techtex sport uchovává jméno, příjmení a e-mailovou adresu svých zákazníků i za účelem ověření spokojenosti zákazníků či obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem objednávky. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres, jména, příjmení tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti Techtex sport spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu pobytu od zákazníků a tím možnosti zlepšovat svoji nabídku a služby v souladu s rectálem č.47 GDPR.
Upozorňujeme, že výše uvedené druhy zpracování osobních údajů zahrnují profilování.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Subjektům údajů, jejíž osobní údaje společnost techtex sport s.r.o. Zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Techtex sport s.r.o. zpracovává.
  • právo na opravu jejich zpracovaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů